Miljöpolicy

MiljöpolicyGigantic skall genom att erbjuda service, försäljning och underhåll upprätthålla goda relationer till kunder.

Genom kontinuerlig miljöanpassning av verksamheten bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling. Vi vill i miljöfrågor framstå som ett ledande serviceföretag, där miljölagar och andra relevanta krav utgör miniminivån. Vi arbetar aktivt för att minska vår förbrukning av naturresurser och för att minimera utsläpp av föroreningar. Vid val av leverantörer och produkter skall miljöanpassade alternativ väljas före andra förutsatt att de motsvarar nödvändiga kvalitets- och lönsamhetskrav. För att göra vårt miljöarbete trovärdigt arbetar vi enligt miljöledningssystemet ISO 14001, vilket revideras årligen. Vi ska ha en öppen kommunikation med myndigheter, allmänhet, kunder, leverantörer och anställda avseende vårt miljöarbete.

Gigantic Maskin i Mora AB
Mikael Fridlund, platschef

Dela det på...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter