Ansvarsutbildning för arbetsledare

Gigantic Maskin erbjuder ansvarsutbildning, som i första hand är tänkt för arbetsledare, skyddsombud samt andra i ansvarsposition, men kan vara nyttig även för truckförare. Efter utbildningen kommer ni att ha god kunskap om de lagar och bestämmelser som finns runt säkerhet och ansvar på en arbetsplats. Ni får lära er vem som ansvarar för vad och vad ni ska göra för att uppfylla era skyldigheter och förebygga olyckor.

Upplägg

Under kursen förklarar vi lagtexter och annat skrivet på ett komplicerat språk på ett lättförståligt sätt, vilket ger en god förståelse för de olika lagarna samt de bakomliggande principerna. Kursen använder ett antal praktikfall för att förtydliga resonemanget.

Längd

En heldag

Dela det på...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter